Về chúng tôi

Giới thiệu

Tại Vietnam Car Care, chúng tôi đã và đang hợp tác với nhiều đối tác trên khắp Việt Nam để cùng nhau xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh. Chúng tôi còn là nhà phân phối độc quyền cho các sản phẩm và dụng cụ của hai thương hiệu IGL Coatings và Car Care Centre.
Nếu doanh nghiệp của bạn là trung tâm detailing, website thương mại điện tử, cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc xe ô tô… và đang tìm kiếm nguồn sản phẩm để phân phối độc quyền tại địa phương của mình, thì sản phẩm của IGL Coatings và Car Care Centre chính là hai thương hiệu phù hợp dành cho bạn.
Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi

huấn luyện hằng năm, mời các chuyên gia từ Mỹ, Đức và Singapore về đào tạo tại thị trường Việt Nam.
Chúng tôi còn mang đến cho đối tác những chia sẻ hữu ích về marketing để giúp doanh nghiệp của bạn thu hút được nhiều khách hàng nhất có thể. “Công thức” mà chúng tôi chia sẻ với đối tác chính là kết quả đã được chứng minh qua thời gian phát triển thành công của Vietnam Car Care.
Để nhận được những ưu đãi như thế, doanh nghiệp cũng cần đáp ứng được một vài yêu cầu từ phía Vietnam Car Care, mà điển hình là điều kiện phải có phòng phủ chuyên dụng.

Chúng tôi luôn tập trung nâng cao kỹ năng lãnh đạo và làm việc trực tiếp với khách hàng để mở rộng danh tiếng cũng như mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Dịch vụ kinh doanh bao gồm lập kế hoạch chiến lược, tiếp thị, đào tạo, vận chuyển, quản lý, và an ninh.
Vietnam Car Care là thành viên đã được chứng nhận của Hiệp hội Detailing quốc tế (I.D.A). Chúng tôi luôn tuân theo những kỹ thuật detailing tốt nhất, để đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế.

Giới thiệu

Tại Vietnam Car Care, chúng tôi đã và đang hợp tác với nhiều đối tác trên khắp Việt Nam để cùng nhau xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh. Chúng tôi còn là nhà phân phối độc quyền cho các sản phẩm và dụng cụ của hai thương hiệu IGL Coatings và Car Care Centre.
Nếu doanh nghiệp của bạn là trung tâm detailing, website thương mại điện tử, cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc xe ô tô… và đang tìm kiếm nguồn sản phẩm để phân phối độc quyền tại địa phương của mình, thì sản phẩm của IGL Coatings và Car Care Centre chính là hai thương hiệu phù hợp dành cho bạn.

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện hằng năm, mời các chuyên gia từ Mỹ, Đức và Singapore về đào tạo tại thị trường Việt Nam.
Chúng tôi còn mang đến cho đối tác những chia sẻ hữu ích về marketing để giúp doanh nghiệp của bạn thu hút được nhiều khách hàng nhất có thể. “Công thức” mà chúng tôi chia sẻ với đối tác chính là kết quả đã được chứng minh qua thời gian phát triển thành công của Vietnam Car Care.
Để nhận được những ưu đãi như thế, doanh nghiệp cũng cần đáp ứng được một vài yêu cầu từ phía Vietnam Car Care, mà điển hình là điều kiện phải có phòng phủ chuyên dụng.

Chúng tôi luôn tập trung nâng cao kỹ năng lãnh đạo và làm việc trực tiếp với khách hàng để mở rộng danh tiếng cũng như mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Dịch vụ kinh doanh bao gồm lập kế hoạch chiến lược, tiếp thị, đào tạo, vận chuyển, quản lý, và an ninh.
Vietnam Car Care là thành viên đã được chứng nhận của Hiệp hội Detailing quốc tế (I.D.A). Chúng tôi luôn tuân theo những kỹ thuật detailing tốt nhất, để đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế.