Quyền riêng tư và Cookies

Tổng quan

Chính sách bảo mật này, kết hợp với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, sẽ mô tả chi tiết cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của khách hàng và bất kỳ dữ liệu nào được thu thập khi khách hàng truy cập trang web của chúng tôi. Nếu khách hàng rời khỏi trang web này thông qua một liên kết khác, khách hàng sẽ phải tuân theo chính sách của bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát.

Trang web này được bảo mật bằng Chứng chỉ số (Digital Certificate). Điều này đảm bảo rằng tất cả thông tin khách hàng gửi cho chúng tôi qua World Wide Web (www) sẽ được mã hóa. Vui lòng nhấp vào ổ khóa được hiển thị ở đầu trình duyệt của bạn khi truy cập trang thanh toán nếu bạn muốn xem chứng chỉ trang web và cam kết bảo mật của chúng tôi đối với khách hàng.

SSL là một giao thức để đảm bảo liên lạc giữa trình duyệt web và máy chủ. Bất cứ khi nào bạn truy cập máy chủ web bằng https, trang bạn gửi sẽ được mã hóa và mọi thông tin bạn gửi đến máy chủ đó cũng được mã hóa.
Thông tin sẽ không được khai thác và cơ sở dữ liệu sẽ không được bán dưới bất kỳ hình thức nào trong công ty uy tín của chúng tôi. Điều này bao gồm tất cả các thông tin được thu thập cho dù qua email hoặc địa chỉ bưu chính. Thông tin liên lạc có thể được tiết lộ cho các cơ quan pháp luật nếu được yêu cầu.
Vietnam Car Care cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng mọi lúc. Vui lòng xem lại chính sách này một cách cẩn thận để đảm bảo bạn hiểu việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi lưu trữ thông tin cơ bản sau tất cả các lượt truy cập vào trang web của chúng tôi.

Tổng quan

Chính sách bảo mật này, kết hợp với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, sẽ mô tả chi tiết cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của khách hàng và bất kỳ dữ liệu nào được thu thập khi khách hàng truy cập trang web của chúng tôi. Nếu khách hàng rời khỏi trang web này thông qua một liên kết khác, khách hàng sẽ phải tuân theo chính sách của bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát.
Trang web này được bảo mật bằng Chứng chỉ số (Digital Certificate). Điều này đảm bảo rằng tất cả thông tin khách hàng gửi cho chúng tôi qua World Wide Web (www)

sẽ được mã hóa. Vui lòng nhấp vào ổ khóa được hiển thị ở đầu trình duyệt của bạn khi truy cập trang thanh toán nếu bạn muốn xem chứng chỉ trang web và cam kết bảo mật của chúng tôi đối với khách hàng.
SSL là một giao thức để đảm bảo liên lạc giữa trình duyệt web và máy chủ. Bất cứ khi nào bạn truy cập máy chủ web bằng https, trang bạn gửi sẽ được mã hóa và mọi thông tin bạn gửi đến máy chủ đó cũng được mã hóa. Thông tin sẽ không được khai thác và cơ sở dữ liệu sẽ không được bán dưới bất kỳ hình thức

nào trong công ty uy tín của chúng tôi. Điều này bao gồm tất cả các thông tin được thu thập cho dù qua email hoặc địa chỉ bưu chính. Thông tin liên lạc có thể được tiết lộ cho các cơ quan pháp luật nếu được yêu cầu.
Vietnam Car Care cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng mọi lúc. Vui lòng xem lại chính sách này một cách cẩn thận để đảm bảo bạn hiểu việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi lưu trữ thông tin cơ bản sau tất cả các lượt truy cập vào trang web của chúng tôi.

Dữ liệu thu thập

Nếu bạn gửi thắc mắc hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào trong các biểu mẫu trên trang web, chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu này. Chúng tôi cũng lưu lại chi tiết các hành động của bạn được thực hiện trên trang web khi truy cập bao gồm: Dữ liệu lượt truy cập, weblog, dữ liệu vị trí, hệ điều hành, trình duyệt sử dụng và dữ liệu truyền thông khác.

Địa chỉ IP

Chúng tôi có quyền giữ lại thông tin duyệt thống kê về phiên xem của bạn, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn. Việc này nhằm mục đích quản trị hệ thống và báo cáo thông tin kết hợp cho các nhà quảng cáo của chúng tôi. Loại dữ liệu này ẩn danh và không xác định một cá nhân và chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân theo cách này.

COOKIES

Cookie là một tệp nhỏ yêu cầu quyền được đặt trên ổ cứng của bạn. Khi bạn đồng ý, tệp sẽ được thêm và cookie lưu trữ lưu lượng truy cập web khi bạn truy cập một trang web cụ thể. Điều này cho phép trang web của chúng tôi trả lời bạn với tư cách cá nhân và ứng dụng web có thể ghi nhớ tùy chọn của bạn.
Chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc sử dụng internet chung của bạn bằng tệp cookie được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Những tệp này giúp cải thiện khả năng truy cập của trang web của chúng tôi và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người truy cập. Các tệp cookie này phân tích quy mô và mức độ sử dụng của đối tượng, lưu trữ tùy chọn của người truy cập và tăng tốc tìm kiếm bằng cách nhớ người dùng cho lần truy cập tiếp theo. Điều này được thực hiện thông qua các dịch vụ như Google Analytics
Nếu từ chối chấp nhận cookie, người dùng có thể kích hoạt cài đặt tương ứng trên trình duyệt. Điều này có thể đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không thể truy cập vào các khu vực nhất định trên trang web của chúng tôi. Nếu người dùng chưa sửa đổi cài đặt trình duyệt, hệ thống của chúng tôi sẽ phát hành cookie khi người dùng đăng nhập vào trang web của chúng tôi.

Những gì chúng tôi thu thập

Để xử lý một đơn đặt hàng, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

Tên

Thông tin liên lạc bao gồm email và số điện thoại

Thông tin về nhân khẩu học như mã bưu điện, sở thích và mối quan tâm

Thông tin khác liên quan đến khảo sát khách hàng và/hoặc cung cấp

Chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng qua email trước tiên. Nếu không thành công (hoặc trong trường hợp gấp), chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với khách hàng qua điện thoại.
Thông tin thẻ tín dụng sẽ không được lưu giữ bất cứ lúc nào. Mọi thông tin do khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích Chăm sóc xe hơi Việt Nam. Thông tin của khách hàng sẽ không được chia sẻ với cá nhân hoặc các công ty khác (như các tổ chức mail trực tiếp hoặc các bên thứ ba) trừ khi pháp luật yêu cầu.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được an toàn. Để ngăn chặn truy cập trái phép, chúng tôi đã thực hiện các quy trình điện tử, vật lý và quản lý phù hợp để đảm bảo thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến là an toàn và bảo mật.

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Người dùng có quyền truy cập bất kỳ thông tin nào được lưu giữ về người dùng theo Đạo luật. Bất kỳ yêu cầu truy cập nào cũng có thể phải trả phí để đáp ứng chi phí của chúng tôi trong việc cung cấp cho người dùng chi tiết về thông tin chúng tôi có về người dùng.
Nếu bạn muốn chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị; bạn có quyền yêu cầu với chúng tôi. Trước khi thu thập dữ liệu của bạn, chúng tôi thường sẽ cho bạn biết nếu chúng tôi dự định sử dụng dữ liệu đó vì bất kỳ lý do tiếp thị nào. Nếu bạn muốn chúng tôi không làm như vậy xin vui lòng liên hệ với Vietnam Car Care, 290 Nguyễn Văn Linh Bình Thuận Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu trước đây bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào bằng cách viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ vietnamcarcare@gmail.com.
Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi đang cung cấp cho bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi càng sớm càng tốt, theo địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa bất kỳ thông tin nào được tìm thấy là không chính xác.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng sẽ được cập nhật trên trang này và gửi qua email cho bạn khi cần thiết. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang này để xem các cập nhật.

Liên hệ

Nếu bạn có thêm thắc mắc hoặc ý kiến nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ Vietnam Car Care, 290 Nguyễn Văn Linh Bình Thuận Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh vietnamcarcare@gmail.com.

1800 64 64 16