Phủ bảo vệ IGL Ceramic

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Dịch vụ chuẩn trong mỗi gói

  • Rửa xe - IGL Wash
  • Tẩy ố lớp sơn
  • Vệ sinh vành mâm
  • Rửa xe thủ công
  • Đánh bóng
  • Hiệu chỉnh bề mặt sơn
  • Phủ IGL Premier lớp sơn xe
  • Hút bụi nội thất
  • Vệ sinh bên trong cánh cửa
  • Vệ sinh bề mặt nội thất
Tùy chọn bổ sung BRONZE SILVER GOLD PLATINUM

Phủ sứ IGL POLY lớp sơn xe

Phủ sứ Quazt bảo vệ sơn

Phủ sứ vành mâm

Lọc khí C-Air fog

Phủ IGL GLASS cho cửa kính

Phủ sứ nhựa nhám, cao su

Phủ bảo vệ IGL KENZO BASE

Phủ bảo vệ IGL KENZO TOP