Gói phủ ceramic bảo vệ xe

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Dịch vụ chuẩn trong mỗi gói

  • Rửa xe - IGL Wash
  • Tẩy ố lớp sơn
  • Vệ sinh vành mâm
  • Rửa xe thủ công
  • Đánh bóng
  • Hiệu chỉnh bề mặt sơn
  • Phủ IGL Premier lớp sơn xe
  • Hút bụi nội thất
  • Vệ sinh bên trong cánh cửa
  • Vệ sinh bề mặt nội thất
Chi tiết các gói bao gồm BRONZE SILVER GOLD PLATINUM

Phủ Ceramic IGL POLY bảo vệ nền sơn

Phủ Ceramic Quartz bảo vệ nền sơn

Phủ Ceramic IGL Wheel vành mâm

Lọc khí/ Diệt khuẩn C-Air fog

Phủ Ceramic IGL GLASS cho cửa kính

Phủ Ceramic TRIM nhựa nhám, cao su

Phủ Ceramic IGL KENZO BASE bảo vệ nền sơn

Phủ Ceramic IGL KENZO TOP bảo vệ nền sơn

1800 64 64 16