Combo chăm sóc xe

Đối với nhiều khách hàng, ngoài phủ sứ Ceramic bảo vệ xe với các gói phủ IGL, người ta còn thích đến với trung tâm chăm sóc xe thường xuyên (vài tháng một lần) để các nhân viên có thể chăm sóc và bảo dưỡng xe một cách tốt nhất có thể. Chính vì vậy, các gói combo chăm sóc xe tại Vietnam Car Care được rất nhiều khách hàng lựa chọn.

Combo Detailing

Dịch vụ VIP rửa sạch toàn bộ xe và vệ sinh tất cả các bánh xe
Xe được đánh bóng kỹ càng để mang lại độ bóng và độ trong tối đa cho lớp sơn( 1 bước)
Lớp sơn sẽ được bảo vệ với IGL Premier (Phun lên trên lớp sealant) – bảo vệ 4 - 6 tuần

Combo Cao Cấp

Dịch vụ VIP rửa sạch toàn bộ xe và vệ sinh tất cả các bánh xe
Xe được đánh bóng kỹ càng để mang lại độ bóng và độ trong tối đa cho lớp sơn( 1 bước)
Lớp sơn sẽ được phủ bảo vệ với IGL Enhancer (Phun lên trên lớp sealant) – bảo vệ từ 3 - 6 tháng

Combo Tối Ưu

Dịch vụ VIP rửa sạch toàn bộ xe và vệ sinh tất cả các bánh xe
Vệ sinh và phủ bảo vệ nội thất
Xe được đánh bóng kỹ càng để mang lại độ bóng và độ trong tối đa cho lớp sơn( 2 bước)
Bảo vệ lớp sơn với IGL Premier Sealant (Phun lên trên lớp sealant) – bảo vệ 6 tháng.
Phủ sứ bảo vệ cửa sổ 12 tháng